Altium Designer - התוכנה המתקדמת לעריכת מעגלים מודפסים.


Altium הינה תוכנה מתקדמת לתכנון ועריכת מעגלים מודפסים אשר מאפשרת לתכנן מוצר אלקטרוני משלב הרעיון ועד לשלב המוצר הסופי.
התוכנה כוללת כלים: לשרטוט חשמלי, עריכת מעגלים מודפסים בתלת מימד, סימולציות, תכנון FPGA, בדיקת התאמה בין המכאניקה לאלקטרוניקה ועוד.


Altium הינה תוכנה מבוססת Windows בעלת ממשק ידידותי ופשוט עם מערכת ניהול מידע ומערכת אוטומטיט לניהול גרסאות אשר מאפשרת לבצע מעקב אוטומטי על כל שינוי שבוצע בשרטוט או בעריכה ולנהל מעקב גרסאות אוטומתי.

כלי הפיתוח של Altium מאפשרים לערוך את המעגל המודפס בתלת מימד אמיתי. התוכנה כוללת למעלה מ 80,000 רכיבים וכילים נוספים המאפשרים לבנות רכיבים ולבצע את העריכה בתלת מימד בצורה מהירה ופשוטה.

כיוון שתוכנת Altium Designer מבוססת תלת מימד ניתן לבצע העברת מודלים גראפיים מלאים בין המכאניקה (MCAD) לאלקטרוניקה (ECAD) בתלת מימד.
העברת הקבצים בין המכאניקה לאלקטרוניקה מאפשרת לעורך המעגלים לתכנן את מיקום הרכיבים בתלת מימד בתוך מגבלות התכן המכאני של המוצר / קופסא.
כמו כן יש ל Altium כלים המאפשרים לבצע בדיקת התאמה בין המכאניקה לאלקטרוניקה עוד בשלב התכנון הראשוני.

עם סיום שלבי הפיתוח והמעבר לייצור מאפשרת תוכנת Altium להעביר רשימת Bom מסודרת וקובצי הרכבה בתלת מימד למחלקת היצור לצורכי הצגה והבנה של הכרטיס המסיעים להרכבתו המוצלחת.
image

להורדת התוכנה ולהדרכה כללית בחינם לחץ כאן
image ל- Altium יש בסיס נתונים יחיד (Unified Database) אשר כל המידע של הפרויקט נכתב ונקרא ממנו בו זמנית.
היתרון של בסיס נתונים אחד מאפשר למספר רב של מהנדסים לעבוד בו זמנית על הפרויקט כאשר כל שינוי שמבוצע במערכת מתעדכן בזמן אמת וכל אחד ממהנדסים אשר עובדים על הפרויקט רואים את השינוי.
לדוגמא: אם בוצע שינוי בשרטוט, המהנדס שעוסק בעריכת המעגל רואה את השינוי ויכול בלחיצת כפתור לאשר את השינוי אצלו ולהיפך.
יתרון נוסף הוא ביכולת להריץ בו זמנית את הסימולציות בשרטוט, בעריכה וב FPGA על אותו המסך והכול בו זמנית.
כיוון שהמערכת של Altium מתממשקת למערכת plm ,למערכת ERP ולמערכת ARP כל השינויים שמבוצעים ע"י המהנדסים מעודכנים מידית במערכת ומאפשרים לבעלי תפקידים אחרים בארגון לפעול בהתאם.

ל- Altium יש ממשק המאפשר לייבא ולהמיר קבצים וספריות שפותחו ב PADS ,Protel ,PCAD ,OrCAD ואחרים באופן פשוט ומהיר.

image
image